УСЛОВИЯ ЗА ПОВЕРИТЕЛНОСТ

Последна актуализация: 11 октомври, 2023 г.


Това уведомление за поверителност за този блог ("ние", "нас" или "наш/и/ия/ият/ите") описва как и защо можем да събираме, съхраняваме, използваме и/или споделяме ("обработваме") вашата информация, когато използвате нашите услуги ("Услуги"), като например когато:

посетите този уебсайт на адрес https://www.merysblog.com/ или друг наш уебсайт, който съдържа препратка към това уведомление за поверителност;
взаимодействате с нас по други начини, напр. като изискате информация по имейл.

Ако имате въпроси или притеснения? Прочитането на тези условия за поверителност ще ви помогне да разберете правата си за поверителност, лични данни и възможностите във връзка с това. Ако не сте съгласни с нашите политики и практики, моля, не използвайте този уебсайт или наши Услуги. Ако все още имате някакви въпроси или притеснения, моля, свържете се с нас на посочения по-долу имейл.


ОБОБЩЕНИЕ НА ОСНОВНИТЕ ТОЧКИ

Това обобщение съдържа ключови точки от Условията за поверителност, но можете да научите повече подробности за всяка от тези теми надолу, и като използвате нашето съдържание по-долу, за да намерите раздела, който търсите.

Каква лична информация обработваме? Когато посещавате, използвате или навигирате в блога, ние може да обработваме лична информация в зависимост от начина, по който взаимодействате с нас, от избора, който правите, и от функциите, които използвате.

Обработваме ли някаква чувствителна лична информация/данни? Ние не обработваме чувствителна лична информация.

Получаваме ли някаква информация/данни от трети страни? Не получаваме никаква информация от трети страни.

Как обработваме вашата информация? Обработваме Вашата информация, за да предоставяме, подобряваме и администрираме Услугите си, да комуникираме с Вас, за сигурност и предотвратяване на измами, както и за да спазваме законите. Можем също така да обработваме вашата информация за други цели с ваше съгласие. Обработваме Вашата информация само когато имаме валидна правна причина за това.

В какви ситуации и с кои видове страни споделяме лична информация? Можем да споделяме информация в определени ситуации и с определени категории трети лица.

Как пазим информацията? Разполагаме с организационни и технически процеси и процедури за защита на Вашата лична информация. Въпреки това не може да се гарантира, че нито един електронен пренос по интернет или технология за съхранение на информация са 100% сигурни, така че не можем да обещаем или да гарантираме, че хакери, киберпрестъпници или други неоторизирани трети страни няма да могат да преодолеят нашата сигурност и неправомерно да събират, достъпват, крадат или променят Вашата информация.

Какви са Вашите права? В зависимост от това къде се намирате географски, приложимият закон за защита на личните данни може да означава, че имате определени права по отношение на личната си информация, за което има подробности надолу.

Как можете да упражните правата си? Най-лесният начин да упражните правата си е като посетите https://www.merysblog.com/ или като се свържете с нас. Ние ще разгледаме и ще предприемем действия по всяко искане в съответствие с приложимите закони за защита на данните.

Искате да научите повече за това какво правим с всяка информация, която събираме? Прегледайте изцяло известието за поверителност.


СЪДЪРЖАНИЕ

1. КАКВА ИНФОРМАЦИЯ СЪБИРАМЕ?
2. КАК ОБРАБОТВАМЕ ВАШАТА ИНФОРМАЦИЯ?
3. НА КАКВИ ПРАВНИ ОСНОВАНИЯ РАЗЧИТАМЕ, ЗА ДА ОБРАБОТВАМЕ ВАШАТА ЛИЧНА ИНФОРМАЦИЯ?
4. КОГА И С КОГО СПОДЕЛЯМЕ ВАШАТА ЛИЧНА ИНФОРМАЦИЯ?
5. ИЗПОЛЗВАМЕ ЛИ БИСКВИТКИ И ДРУГИ ТЕХНОЛОГИИ ЗА ПРОСЛЕДЯВАНЕ?
6. КОЛКО ДЪЛГО СЪХРАНЯВАМЕ ВАШАТА ИНФОРМАЦИЯ?
7. КАК СЪХРАНЯВАМЕ ИНФОРМАЦИЯТА ВИ?
8. СЪБИРАМЕ ЛИ ИНФОРМАЦИЯ ОТ НЕПЪЛНОЛЕТНИ ЛИЦА?
9. КАКВИ СА ВАШИТЕ ПРАВА ЗА ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ?
10. КОНТРОЛИ ЗА ФУНКЦИИТЕ "НЕДЕЙ ДА ПРОСЛЕДЯВАШ/DO-NOT-TRACK”
11. ПРАВИМ ЛИ АКТУАЛИЗАЦИИ НА ТЕЗИ УСЛОВИЯ?
12. КАК МОЖЕТЕ ДА СЕ СВЪРЖЕТЕ С НАС ВЪВ ВРЪЗКА С ТЕЗИ УСЛОВИЯ?
13. КАК МОЖЕТЕ ДА ПРЕГЛЕДАТЕ, АКТУАЛИЗИРАТЕ ИЛИ ИЗТРИЕТЕ ДАННИТЕ, КОИТО СЪБИРАМЕ ОТ ВАС?

 


1. КАКВА ИНФОРМАЦИЯ СЪБИРАМЕ?


Лична информация, която ни разкривате

Накратко: Събираме лична информация, която Вие ни предоставяте.


Събираме лична информация, която доброволно ни предоставяте, когато изразявате интерес да получите информация за нас или нашите Услуги, когато участвате в дейности или по друг начин, когато се свържете с нас.

Лична информация, предоставена от Вас. Личната информация, която събираме, зависи от контекста на Вашето взаимодействие с нас и Услугите, от изборите, които правите, и от продуктите и функциите, които използвате. Личната информация, която събираме, може да включва следното:
имейл адреси
имена

Чувствителна информация: Ние не обработваме чувствителна информация.


Автоматично събрана информация

Накратко: Част от информацията - например адресът на вашия интернет протокол (IP) и/или характеристиките на браузъра и устройството - се събира автоматично, когато посещавате блога.


Ние автоматично събираме определена информация, когато посещавате, използвате или навигирате блога. Тази информация не разкрива Вашата конкретна самоличност (като например Вашето име или информация за контакт), но може да включва информация за устройството и използването, като например Вашия IP адрес, характеристики на браузъра и устройството, операционна система, езикови предпочитания, препращащи URL адреси, име на устройството, държава, местоположение, информация за това как и кога използвате страницата ни, и друга техническа информация. Тази информация е необходима предимно за поддържане на сигурността и функционирането на страницата ни, както и за нашите вътрешни анализи и отчетни цели.

Подобно на много други организации, ние също събираме информация чрез бисквитки и подобни технологии.

Информацията, която събираме, включва:

Данни от логове и данни за използване. Данните от логове и данните за използване са свързани с диагностика, използване и информация за производителността, която нашите сървъри събират автоматично, когато осъществявате достъп до страницата ни, и която записваме в лог файлове. В зависимост от начина, по който взаимодействате с нас, тези данни от логове могат да включват Вашия IP адрес, информация за устройството, типа на браузъра и настройките и информация за Вашата дейност в блога (като например печати с дата и час, свързани с Вашето използване, разглеждани страници и файлове, търсения и други действия, които предприемате, например кои функции използвате), информация за събития на устройството (като системна дейност, отчети за грешки (понякога наричани "crash dumps") и хардуерни настройки).

Данни за устройството. Събираме данни за устройства, като например информация за Вашия компютър, телефон, таблет или друго устройство, което използвате за достъп. В зависимост от използваното устройство тези данни за устройството могат да включват информация като Вашия IP адрес (или прокси сървър), идентификационни номера на устройството и приложението, местоположение, тип на браузъра, модел на хардуера, доставчик на интернет услуги и/или мобилен оператор, операционна система и информация за системната конфигурация.

Данни за местоположението. Събираме данни за местоположението, като например информация за местоположението на Вашето устройство, която може да бъде както точна, така и неточна. Количеството информация, която събираме, зависи от вида и настройките на устройството, което използвате за достъп. Например, може да използваме GPS и други технологии за събиране на данни за геолокация, които ни казват текущото Ви местоположение (въз основа на Вашия IP адрес). Можете да откажете да ни позволите да събираме тази информация, като откажете достъп до информацията или като деактивирате настройката за местоположение на Вашето устройство. Ако обаче решите да се откажете, може да се окаже невъзможно да използвате определени аспекти на блога.

2. КАК ОБРАБОТВАМЕ ВАШАТА ИНФОРМАЦИЯ?

Накратко: Обработваме Вашата информация, за да предоставяме, подобряваме и администрираме нашите Услуги, да комуникираме с Вас, за сигурност и предотвратяване на измами, както и за да спазваме законите. Възможно е също така да обработваме Вашата информация за други цели с Вашето съгласие.

Обработваме Вашата лична информация по различни причини, в зависимост от начина, по който взаимодействате с нас, включително:
За да изпратим информация или да поискаме обратна връзка. Може да обработваме Вашата информация, когато е необходимо, за да ви предоставим информация, която сте изискали, или да поискаме обратна връзка и да се свържем с Вас относно използването на наши Услуги.

За да спасим или защитим жизненоважен интерес на дадено лице. Можем да обработваме Вашата информация, когато това е необходимо, за да спасим или защитим жизненоважен интерес на дадено лице, като например да предотвратим вреда.

3. НА КАКВИ ПРАВНИ ОСНОВАНИЯ РАЗЧИТАМЕ, ЗА ДА ОБРАБОТВАМЕ ВАШАТА ИНФОРМАЦИЯ?

Накратко: Обработваме вашата лична информация само когато смятаме, че това е необходимо, и имаме валидна правна причина (т.е. правно основание) да го направим съгласно приложимото законодателство, например с ваше съгласие, за да спазим законите, да ви предоставим услуги, за да изпълним нашите договорни задължения, да защитим вашите права или да изпълним нашите законни интереси.

Общият регламент за защита на данните (ОРЗД) и ОРЗД на Обединеното кралство изискват от нас да обясним валидните правни основания, на които разчитаме, за да обработваме вашата лична информация. В този смисъл можем да разчитаме на следните правни основания, за да обработваме вашата лична информация:

Съгласие. Можем да обработваме вашата информация, ако сте ни дали разрешение (т.е. съгласие) да използваме личната ви информация за конкретна цел. Можете да оттеглите съгласието си по всяко време.

Законни интереси. Можем да обработваме Вашата информация, когато смятаме, че това е разумно необходимо за постигане на нашите законни интереси и тези интереси не надделяват над Вашите интереси и основни права и свободи. Например, може да обработваме Вашата лична информация за някои от описаните цели, за да разберем как нашите потребители използват нашите продукти и услуги, за да можем да подобрим потребителското изживяване

Правни задължения: Можем да обработваме Вашата информация, когато смятаме, че това е необходимо за спазване на нашите законови задължения, като например да сътрудничим на правоприлагащ орган или контролен орган, да упражняваме или защитаваме нашите законови права или да разкриваме Вашата информация като доказателство в съдебен спор, в който участваме.

Жизненоважни интереси: Можем да обработваме Вашата информация, когато смятаме, че това е необходимо за защита на Вашите жизнени интереси или на жизнените интереси на трета страна, като например ситуации, свързани с потенциални заплахи за безопасността на което и да е лице.


4. КОГА И С КОГО СПОДЕЛЯМЕ ВАШАТА ЛИЧНА ИНФОРМАЦИЯ?

Накратко: Можем да споделяме информация в конкретни ситуации, описани в този раздел, и/или със следните категории трети страни:

Търговци, консултанти и други доставчици на услуги (напр. IT поддръжка). Можем да споделяме вашите данни с доставчици, доставчици на услуги, изпълнители или представители на трети лица ("трети лица"), които извършват услуги за нас или от наше име и се нуждаят от достъп до такава информация, за да извършват тази работа. Имаме сключени договори с всички трети лица, които имат за цел да помогнат за опазването на вашата лична информация. Това означава, че те не могат да правят каквото и да било с вашата лична информация, освен ако не сме ги инструктирали да го направят. Те също така няма да споделят Вашата лична информация с друга организация освен с нас. Те също така се задължават да защитават данните, които съхраняват от наше име, и да ги пазят за периода, за който сме ги инструктирали. Категориите трети страни, с които можем да споделяме лична информация, са напр.: Услуги за анализ на данни и др. под.

Може да се наложи да споделим вашата лична информация и в ситуации подобни на:
Прехвърляне на бизнес - Възможно е да споделяме или прехвърляме Вашата информация във връзка с или по време на преговори за сливане, продажба на активи на компанията, финансиране или придобиване на целия или част от нашия бизнес на друга компания.


5. ИЗПОЛЗВАМЕ ЛИ БИСКВИТКИ И ДРУГИ ТЕХНОЛОГИИ ЗА ПРОСЛЕДЯВАНЕ?

Накратко: Може да използваме бисквитки и други технологии за проследяване, за да събираме и съхраняваме информация.

Възможно е да използваме бисквитки и подобни технологии за проследяване (като уеб маяци и пиксели), за да получим достъп до или да съхраняваме информация. Конкретна информация за начина, по който използваме такива технологии, и за това как можете да откажете определени бисквитки, е изложена в нашите Условия за бисквитките.


6. КОЛКО ДЪЛГО СЪХРАНЯВАМЕ ВАШАТА ИНФОРМАЦИЯ?

Накратко: Съхраняваме вашата информация толкова дълго, колкото е необходимо, за да изпълним целите, описани в това известие за поверителност, освен ако законът не изисква друго.

Ще съхраняваме вашата лична информация само толкова дълго, колкото е необходимо за целите, изложени в това известие за поверителност, освен ако законът не изисква или не позволява по-дълъг период на съхранение (например данъчни, счетоводни или други законови изисквания).

Когато нямаме продължаваща законна бизнес необходимост да обработваме Вашата лична информация, ние или ще изтрием, или ще анонимизираме тази информация, или, ако това не е възможно (например, защото Вашата лична информация е била съхранявана в архиви, останали за бекъп), тогава ще съхраняваме Вашата лична информация по сигурен начин и ще я изолираме от всякаква по-нататъшна обработка, докато изтриването е възможно.

7. КАК СЪХРАНЯВАМЕ ВАШАТА ИНФОРМАЦИЯ?

Накратко: Стремим се да защитаваме вашата лична информация чрез система от организационни и технически мерки за сигурност.

Въвели сме подходящи и разумни технически и организационни мерки за сигурност, предназначени да защитят сигурността на всяка лична информация, която обработваме. Въпреки нашите предпазни мерки и усилия за защита на Вашата информация обаче, не може да се гарантира, че нито едно електронно предаване по интернет или технология за съхранение на информация е 100% сигурно, така че не можем да обещаем или гарантираме, че хакери, киберпрестъпници или други неоторизирани трети страни няма да могат да преодолеят нашата защита и неправомерно да събират, достъпват, крадат или променят Вашата информация. Въпреки че ще направим всичко възможно, за да защитим Вашата лична информация, предаването на лична информация към и от нас е на Ваш собствен риск. Добре е да осъществявате достъп до интернет само в защитена среда.

8. СЪБИРАМЕ ЛИ ИНФОРМАЦИЯ ОТ НЕПЪЛНОЛЕТНИ ЛИЦА?

Накратко: Ние не събираме данни от деца под 18-годишна възраст и не ги продаваме на пазара.

Ние не събираме умишлено или съзнателно данни от лица под 18 години и не ги предлагаме на пазара. Използвайки блога, Вие декларирате, че сте навършили 18 години или че сте родител или настойник на такова непълнолетно лице и се съгласявате това непълнолетно зависимо лице да посещава страницата. Ако научим, че е събрана лична информация от потребители под 18 години, ще деактивираме акаунта и ще предприемем разумни мерки за бързото изтриване на тези данни от нашите записи. Ако научите за данни, които може да сме събрали от деца под 18-годишна възраст, моля, свържете се с нас на mariana@agency13.eu.

9. КАКВИ СА ВАШИТЕ ПРАВА ЗА ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ?

Накратко: В някои региони, като например Европейското икономическо пространство (ЕИП), Обединеното кралство (Великобритания) и Швейцария, имате права, които ви позволяват по-голям достъп до личната ви информация и контрол върху нея. Можете да преглеждате, променяте или прекратявате профила си по всяко време. Понастоящем нашата страница не разполага с функционалност за създаване на профили и предоставянето на информация от Вас се извършва само по Ваше желание.

В някои региони (като ЕИП, Обединеното кралство и Швейцария) имате определени права съгласно приложимите закони за защита на данните. Те могат да включват правото: (i) да поискате достъп и да получите копие от личната си информация; (ii) да поискате коригиране или изтриване; (iii) да ограничите обработката на личната си информация; (vi) ако е приложимо, на преносимост на данните; и (vii) да не бъдете обект на автоматизирано вземане на решения. При определени обстоятелства може също така да имате право да възразите срещу обработването на Вашата лична информация. Можете да искания във връзка с горните права, като се свържете с нас, като използвате данните за контакт, посочени в раздела "КАК МОЖЕ ДА СЕ СВЪРЖЕТЕ С НАС ПО ВЪВ ВРЪЗКА С ТЕЗИ УСЛОВИЯ?" по-долу.

Ние ще разгледаме и ще действаме по всяко искане в съответствие с приложимите закони за защита на данните.

Ако се намирате в ЕИП или в Обединеното кралство и смятате, че обработваме незаконно Вашата лична информация, имате право да подадете жалба и до органа за защита на данните на Вашата държава членка или до органа за защита на данните на Обединеното кралство.

Ако се намирате в Швейцария, можете да се обърнете към Федералния комисар за защита на данните и информацията.

Оттегляне на съгласието: Ако разчитаме на Вашето съгласие за обработване на личната ви информация, имате право да оттеглите съгласието си по всяко време. Можете да оттеглите съгласието си по всяко време, като се свържете с нас, като използвате данните за контакт, посочени в раздела "КАК МОЖЕ ДА СЕ СВЪРЖЕТЕ С НАС ПО ВЪВ ВРЪЗКА С ТЕЗИ УСЛОВИЯ?" по-долу.

Все пак, моля, имайте предвид, че това няма да засегне законосъобразността на обработката преди оттеглянето, нито ще засегне обработката на Вашата лична информация, извършена въз основа на законосъобразни основания за обработка, различни от съгласието.

Бисквитки и подобни технологии: Повечето уеб браузъри са настроени да приемат бисквитки по подразбиране. Ако предпочитате, обикновено можете да настроите браузъра си да премахва бисквитките и да ги отхвърля. Ако изберете да премахнете или отхвърлите бисквитките, това може да повлияе на определени функции или услуги на страницата.


10. КОНТРОЛИ ЗА ФУНКЦИИТЕ "НЕДЕЙ ДА ПРОСЛЕДЯВАШ/DO-NOT-TRACK”

Повечето уеб браузъри и някои мобилни операционни системи и мобилни приложения включват функция или настройка "Недей да проследяваш" (Do-Not-Track, DNT), която можете да активирате, за да изразите предпочитанията си за поверителност, за да не се наблюдават и събират данни за вашите дейности при сърфиране онлайн. На този етап не е завършен единен технологичен стандарт за разпознаване и прилагане на сигналите DNT. Поради това понастоящем не реагираме на DNT сигналите на браузъра или на друг механизъм, който автоматично съобщава за вашия избор да не бъдете проследявани онлайн. Ако бъде приет стандарт за онлайн проследяване, който трябва да спазваме в бъдеще, ще ви информираме за тази практика в преработена версия на това известие за поверителност.


11.ПРАВИМ ЛИ АКТУАЛИЗАЦИИ НА ТОВА УВЕДОМЛЕНИЕ?

Накратко: Да, ще актуализираме това известие при необходимост, за да останем в съответствие със съответните закони и техните промени и актуализации.

Можем да актуализираме това уведомление за поверителност от време на време.

Актуализираната версия ще бъде обозначена с актуализирана дата "Ревизирана" и актуализираната версия ще влезе в сила веднага след като стане достъпна. Ако направим съществени промени в това известие за поверителност, можем да ви уведомим или чрез поставяне на видно място на известие за такива промени, или чрез директно изпращане на известие. Препоръчваме ви често да преглеждате това уведомление за поверителност, за да сте информирани за това как защитаваме вашата информация.


12. КАК МОЖЕТЕ ДА СЕ СВЪРЖЕТЕ С НАС ВЪВ ВРЪЗКА С ТЕЗИ УСЛОВИЯ?

Ако имате въпроси или коментари относно това уведомление, можете да ни изпратите имейл на адрес mariana@agency13.eu

13. КАК МОЖЕТЕ ДА ПРЕГЛЕДАТЕ, АКТУАЛИЗИРАТЕ ИЛИ ИЗТРИЕТЕ ДАННИТЕ, КОИТО СЪБИРАМЕ ОТ ВАС?

Въз основа на приложимите закони на вашата държава може да имате право да поискате достъп до личните данни, които събираме от вас, да промените тези данни или да ги изтриете. За да поискате да прегледате, актуализирате или изтриете личната си информация, моля, свържете се с нас на адрес mariana@agency13.eu

© 2024 by Mery's blog. Proudly created with Yshaara | napravimi.site
magnifiercrossmenu